Inne sprawy

Polisolokata

Po analizie dotychczasowego orzecznictwa sądowego w sprawach o zwrot opłat likwidacyjnych pobieranych przez ubezpieczycieli w związku z rozwiązaniem tzw. "polisolokat", można zauważyć, że pojawia się coraz więcej rozstrzygnięć korzystnych dla niezadowolonych klientów.

Klient towarzystwa ubezpieczeniowego, chcący dochodzić swoich praw na drodze sądowej, powinien przygotować takie dokumenty, jak polisa ubezpieczeniowa, Ogólne Warunki Ubezpieczenia (jeżeli takowe otrzymał podczas zawierania umowy) oraz dokument potwierdzający rozwiązanie umowy i pobranie przez ubezpieczyciela opłaty likwidacyjnej.

Kancelaria dochodzi roszczeń konsumentów w związku z zawarta umową, tzw. „polisolokaty”.