Prawo karne

Prawo karne. Postępowanie przygotowawcze

Prawo karne definiuje czyny zabronione i odpowiedzialność, którą musi ponieść sprawca za ich popełnienie. Zatrzymanie czy areszt często są zaskoczeniem i wymagają natychmiastowej pomocy prawnej. Postępowanie przygotowawcze (toczące się przed prokuraturą i policją) w znacznym stopniu determinuje dalszy przebieg sprawy, dlatego w przypadku zatrzymania warto od razu skontaktować się z prawnikiem. Oferujemy szczególną pomoc w postępowaniu karnym osobom z Bytomia w woj. śląskim, gdzie znajduje się nasza kancelaria.

Pomoc prawna – postępowanie karne, przygotowawcze

Nasze usługi obejmują udzielanie porad prawnych oraz kompleksową pomoc z zakresu prawa karnego. Świadczymy ją na rzecz zatrzymanych, podejrzanych, oskarżonych i skazanych, ale także pokrzywdzonych na skutek dokonania czynu zabronionego. Pełnimy więc zarówno funkcję obrońcy, jak i oskarżyciela posiłkowego w postępowaniach karnych o różnym charakterze.

Zakres świadczonych usług obejmuje zagadnienia takie jak:

• przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu,
• przestępstwa przeciwko mieniu,
• inne przestępstwa i wykroczenia.

Dla klientów jesteśmy rzetelnymi powiernikami. Zadaniem prawnika jest bronienie interesów klienta i ograniczenie lub, jeżeli to możliwe, wyeliminowanie negatywnych skutków, jakie pociąga za sobą udział w procesie karnym po stronie oskarżonego bądź pokrzywdzonego.

Kancelaria świadczy również pomoc w sprawach penitencjarnych obejmujących m.in.:
• udzielanie przerw w karze,
• odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
• System Dozoru Elektronicznego.
Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu.

Zobacz także: Polisolokaty – pomoc w dochodzeniu roszczeń.