Sprawy Rodzinne

Prawo rodzinne – rozwody, separacje i alimenty

Prawo rodzinne reguluje stosunki pomiędzy małżonkami, rodzicami i dziećmi oraz innymi członkami rodziny. Dotyczy wielu intymnych i trudnych spraw takich jak rozwody, władza rodzicielska, alimenty czy podział majątku. Z tego powodu sprawy rodzinne bywają bardzo trudne i obciążające dla klienta. Odpowiednie wsparcie w postaci doświadczonego prawnika może jednak pomóc znacznie lepiej znieść trudny okres, w którym toczy się postępowanie. Pełnomocnik nie tylko postara się, aby sprawa zakończyła się jak najszybciej i z jak najkorzystniejszym wynikiem, ale również stanie się na ten czas zaufanym powiernikiem.

Pomoc prawna w sprawach rodzinnych - oferta

Kancelaria Adwokacka Łukasz Pyrk w Bytomiu świadczy wszechstronne usługi związane z prawem rodzinnym. Udzielamy porad, wydajemy opinie prawne, przygotowujemy pozwy i inne dokumenty, wreszcie prowadzimy w sposób kompleksowy postępowania sądowe. Udzielamy również pomocy przy postępowaniach karnych, np. związanych z uchylaniem się od płacenia należnych alimentów. Oferta dotycząca prawa rodzinnego obejmuje:

• sprawy związane z zawarciem oraz ustaniem małżeństwa – rozwody, separacje, podział majątku wspólnego, zawieranie majątkowych umów małżeńskich (intercyzy),
• sprawy związane z kontaktami z dziećmi – uregulowanie i egzekucja kontaktów z dziećmi,
• sprawy związane z pokrewieństwem i powinowactwem – ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, alimenty, władza rodzicielska,
• sprawy z zakresu opieki i kurateli – ustanowienie opiekuna lub kuratora,
• sprawy dotyczące przysposobienia (adopcji) i inne sprawy rodzinne.
Prosimy o kontakt, jeśli są Państwo zainteresowani naszą pomocą w tym zakresie.