Sprawy Rodzinne

Prawo rodzinne – rozwody, separacje i alimenty

Prawo rodzinne reguluje stosunki pomiędzy małżonkami, rodzicami i dziećmi oraz innymi członkami rodziny. Dotyczy wielu intymnych i trudnych spraw takich jak rozwody, władza rodzicielska, alimenty czy podział majątku. Z tego powodu sprawy rodzinne bywają bardzo trudne i obciążające dla klienta. Odpowiednie wsparcie w postaci doświadczonego prawnika może jednak pomóc znacznie lepiej znieść trudny okres, w którym toczy się postępowanie. Pełnomocnik nie tylko postara się, aby sprawa zakończyła się jak najszybciej i z jak najkorzystniejszym wynikiem, ale również stanie się na ten czas zaufanym powiernikiem.

Pomoc prawna w sprawach rodzinnych - oferta

Kancelaria Adwokacka Łukasz Pyrk w Bytomiu świadczy wszechstronne usługi związane z prawem rodzinnym. Udzielamy porad, wydajemy opinie prawne, przygotowujemy pozwy i inne dokumenty, wreszcie prowadzimy w sposób kompleksowy postępowania sądowe. Udzielamy również pomocy przy postępowaniach karnych, np. związanych z uchylaniem się od płacenia należnych alimentów. Oferta dotycząca prawa rodzinnego obejmuje:

Sprawy związane z zawarciem oraz ustaniem małżeństwa

Rozwody, separacje, podział majątku wspólnego, zawieranie majątkowych umów małżeńskich (intercyzy).

Sprawy związane z kontaktami z dziećmi

Uregulowanie i egzekucja kontaktów z dziećmi.

Sprawy związane z pokrewieństwem i powinowactwem

Ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa, alimenty, władza rodzicielska.

Sprawy z zakresu opieki i kurateli

Ustanowienie opiekuna lub kuratora.

Sprawy dotyczące przysposobienia (adopcji) i inne sprawy rodzinne

Prosimy o kontakt, jeśli są Państwo zainteresowani naszą pomocą w tym zakresie.