Ogłoszenie

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

Agnieszka Repeć, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwa Duet Centrum Hurtowe Agnieszka Repeć z siedzibą w Katowicach

zaprasza do podjęcia negocjacji w zakresie

sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa służącej do działalności handlowej - sprzedaż hurtowa i detaliczna bielizny

Agnieszka Repeć, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwa Duet Centrum Hurtowe Agnieszka Repeć z siedzibą w Katowicach zaprasza do podjęcia negocjacji:

W zakresie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Duet Centrum Hurtowe, służącego do działalności handlowej – sprzedaż hurtowa i detaliczna bielizny, w skład którego wchodzi:

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem magazynowym z zapleczem socjalno – biurowym o powierzchni użytkowej 727,2 m2 oraz działka stanowiąca parking utwardzony kostką brukową o powierzchni ok. 500 m2, o łącznej wartości 2.243.480 zł:

a) prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 14/2, 15/2, 16/2, 13/1, 28/13, o powierzchni 0,2765 HA położonej w Katowicach, przy ul. Dobrego Urobku 20 , dla której Sąd rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą o nr KA1K/00019602/8;

b) prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 18/3, o powierzchni 0,0595 HA położonej w Katowicach, przy ul. Dobrego Urobku 20 , dla której Sąd rejonowy Katowice- Wschód w Katowicach prowadzi księgę wieczystą o nr KA1K/00033246/8,

2. Prawo najmu lokalu znajdującego się w budynku „Galerii Handlowej” PIK, 1, składającego się z lokalu sklepowego oraz ubikacji, o łącznej powierzchni 74,8 m2 zawarta na czas nieokreślony,

3. Prawo najmu lokalu użytkowego położonego w Pszczynie, przy ul. Piastowskiej 20 o łącznej powierzchni 204,67 m2, zawarta na czas określony 5 lat,

4. Prawo najmu lokalu użytkowego położonej w Żorach przy ul. Moniuszki 2 o łącznej powierzchni 74,5 m2 zawartej na czas nieokreślony,

5. System sprzedaży internetowej B2B i B2C,

6. Zorganizowanego systemu dostaw towarów do odbiorcy końcowego na podstawie zawartych umów z usługodawcami,

7. Ruchomości – towar znajdujący się w magazynach o wartości 1 864 257,89 zł,

8. Wierzytelności i zobowiązania przedsiębiorstwa.

Szczegóły w pliku pdf: Zaproszenie do negocjacji