Kancelaria Adwokacka - Łukasz Pyrk

BLOG

Polisolokata. Problemy prawne i dochodzenie roszczeńPolisolokaty po 2010 roku szybko stały się popularnymi instrumentami finansowo-ubezpieczeniowymi. Równie szybko jednak okazało, się, że nie są one tak opłacalne, jak przedstawiały to podmioty, oferujące polisolokaty. Sprawdź w naszym wpisie, czym w zasadzie jest polisolokata, jakie problemy prawne się z nią wiążą oraz w jaki sposób można dochodzić swoich roszczeń przed sądem.

Czym jest polisolokata i jakie problemy prawne się z nią wiążą?

Polisolokata jest grupowym lub indywidualnym ubezpieczeniem na życie, połączonym z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Obliguje ona ubezpieczonego do okresowego wpłacania środków na fundusze inwestycyjne, w celu osiągnięcia określonych zysków w przyszłości. Jednocześnie jest ona formą ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków lub śmierci.

Z tego typu produktem finansowym łączą się trzy zasadnicze problemy prawne:

  • polisolokaty zamiast zysków generowały poważne straty,
  • opłata likwidacyjna za polisolokatę wynosi od kilkudziesięciu do 99 procent kapitału, lub 100 procent w ciągu pierwszych trzech lat i 75 procent w czwartym roku umowy,
  • świadczenie ubezpieczeniowe na wypadek śmierci stanowi jeden procent środków ubezpieczonego zainwestowanych w fundusz.

W związku z faktem, iż powyższe działania Funduszy Kapitałowych są niezgodne z prawem, ubezpieczonym przysługuje roszczenie o zwrot opłaty likwidacyjnej od towarzystwa ubezpieczeń. Sprawdź, dlaczego dochodzenie roszczeń stało się możliwe.

Przełomowy wyrok Sądu Apelacyjnego  w Warszawie

Przełom w nieuczciwych praktykach, związanych z polisolokatami  przyniósł wyrok warszawskiego Sądu Apelacyjnego z 24 maja 2019 roku, który stwierdził nieważność umowy grupowego ubezpieczenia na życie powiązanej z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, oferowanej przez jednego z ubezpieczycieli. Sąd, oddalając w całości apelację ubezpieczyciela od wyroku poprzedniej instancji, zaznaczył, że w formułowanych przez ubezpieczyciela umowach nie ponosi on żadnego ryzyka związanego z udzielaną ochroną ubezpieczeniową. Ryzyko w całości ponoszone jest przez ubezpieczonego. Co więcej, umowy te są wadliwe ze względu na olbrzymie dysproporcje pomiędzy wpłaconą składką a wysokością świadczenia ubezpieczeniowego. Sąd oddalając apelację wskazał również na brak jasnego wyliczenia w umowie należnych świadczeń od ubezpieczyciela na wypadek śmierci ubezpieczonego.

Wyrok warszawskiego Sądu Apelacyjnego z 24 maja 2019 roku otwiera możliwość dochodzenia swoich praw przed sądem. Wszystkich pokrzywdzonych przez zawarcie niekorzystnej dla nich umowy polisolokaty zapraszamy od naszej kancelarii adwokackiej. Prosimy o zabranie ze sobą polisy ubezpieczeniowej, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, dokumentu potwierdzającego rozwiązanie umowy oraz pobranie przez ubezpieczyciela opłaty likwidacyjnej.


Wróć do bloga