Kancelaria Adwokacka - Łukasz Pyrk

BLOG

Kredyty frankowe. Na jaką pomoc prawną mogą liczyć frankowicze? Mimo upływu czasu sytuacja wielu osób, które zaciągnęły kredyty frankowe, wciąż jest nie do pozazdroszczenia. Kolejne obietnice pomocy składane przez coraz to nowych polityków niewiele wnoszą, a wdrażane z oporem rozwiązania wydają się w większym stopniu służyć bankom niż osobom przez nie poszkodowanym. Czy nadal sytuacja frankowiczów jest pułapką bez wyjścia? Na szczęście nie, ponieważ mogą skorzystać z pomocy wyspecjalizowanych kancelarii prawnych, które w ich imieniu podejmą się prowadzenia sporu sądowego z bankiem. 

Jak kancelaria adwokacka może pomóc?

Sytuacja prawna każdego klienta może być inna, ponieważ bardzo wiele zależy od treści umowy, jaką podsunął mu do podpisania bank. W zależności od tego, co zawiera taka umowa, czy bank zastosował w niej niedozwolone klauzule (tzw. abuzywne), które nakładały na klienta obowiązki niezgodne z prawem oraz rażąco naruszały jego interesy, należy wybrać odpowiednią ścieżkę działania. W związku z tym pierwszym krokiem, który musi przeprowadzić kancelaria, jest dokładne zapoznanie się z umową i prawna analiza jej treści.

W zależności od postanowień badanej umowy adwokat może przystąpić do sporządzenia dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia procedury reklamacyjnej w banku klienta. Jeśli odpowiedź instytucji finansowej nie będzie satysfakcjonująca, kancelaria może w imieniu klienta złożyć wniosek o wszczęcie postępowania przez Rzecznika Finansowego. Jeśli i to nie przyniesie skutku, kancelaria adwokacka przygotuje i złoży w sądzie pozew przeciw bankowi, który udzielił kredytu frankowego. 

O co można walczyć?

Zakres możliwych do uzyskania ustępstw ze strony banku jest ściśle uzależniony od rodzaju zawartej umowy i jej szczegółowych zapisów. Dla niektórych klientów najlepszą opcją będzie domaganie się uznania zawartej umowy za nieważną. Dla innych lepsze może się okazać dążenie do wykazania, że zawarta umowa nie była w rzeczywistości umową o kredyt w obcej walucie. W innych przypadkach najrozsądniejszym wyjściem będzie skoncentrowanie się na dołączanych do umów niekorzystnych dla klienta pakietach ubezpieczeniowych. Precyzyjne ustalenie strategii i zakresu możliwych do osiągnięcia celów jest możliwe jedynie po dokładniej analizie sprawy dokonanej przez kancelarię specjalizującą się w postępowaniach przeciw bankom. Doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw znacząco zwiększa szanse na uzyskanie pożądanego efektu i uwolnienie się klienta od balastu nieuczciwej i naruszającej jego interesy umowy.


Wróć do bloga