Kancelaria Adwokacka - Łukasz Pyrk

BLOG

Jak skutecznie przeprowadzić windykację należności?Prowadząc własny biznes, należy liczyć się z opóźnieniami w zapłacie należności lub całkowitym brakiem zapłaty. Kiedy mija termin płatności, a pieniądze wciąż nie wpływają na nasze konto, rozwiązaniem jest proces windykacyjny, czyli „dochodzenie w sposób określony w przepisach swoich praw do rzeczy lub zapłaty”.

Rodzaje windykacji

Istnieją dwa typy windykacji:
1. windykacja polubowna, tzw. miękka;
2. windykacja sądowo-egzekucyjna, tzw. twarda.

Zanim zdecydujemy się na kilkutygodniowe postępowanie sądowe, warto spróbować windykacji polubownej. Przede wszystkim powinniśmy wysłać do dłużnika prawidłowo przygotowane wezwanie do zapłaty listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru. Dodatkowo możemy przesłać maile czy SMS-y, wykonywać telefony czy zagrozić wpisaniem kontrahenta do rejestru dłużników. 

Kiedy dłużnik nadal nie spłaca zobowiązań, wtedy przechodzimy do windykacji sądowo-egzekucyjnej. W tym przypadku chodzi o podjęcie odpowiednich kroków prawnych w celu uzyskania prawomocnego wyroku, na podstawie którego komornik ściągnie należność od dłużnika. 
Kolejne kroki windykacji twardej:
• złożenie pozwu sądowego,
• otrzymanie nakazu zapłaty,
• tytuł egzekucyjny z klauzulą wykonalności,
• tytuł wykonawczy,
• przekazanie sprawy komornikowi.

Kiedy rozpocząć proces windykacji?

Windykację należności możemy rozpocząć już w pierwszym dniu, który następuje po upływie terminu płatności. Warto rozpocząć proces jak najszybciej, gdyż ściągalność długów jest największa w początkowym okresie.  Im szybciej to zrobimy, tym większa szansa, że dłużnik będzie posiadał jeszcze majątek, z którego można ściągnąć dług.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy kancelarii?

Warto już na samym początku  procesu windykacji skorzystać z pomocy kancelarii. Przemawia za tym:
• specjalistyczna wiedza,
• doskonała znajomość przepisów,
• szybkość działania,
• oszczędność czasu i nerwów,
• przejęcie przez kancelarię wszystkich działań związanych ze sprawą i odciążenie nas.


Wróć do bloga