Kancelaria Adwokacka - Łukasz Pyrk

BLOG

Jak dochodzić należności od ubezpieczyciela?Podczas podpisywania umowy z ubezpieczycielem wiele osób ma poczucie, że oto ich życie, zdrowie i majątek są odpowiednio chronione. Płacą regularnie składki, wierząc, że w razie pojawienia się życiowych trudność ulokowany w ten sposób kapitał wróci do nich z nawiązką i wystarczy na pokrycie horrendalnych kosztów związanych z kosztowną operacją, naprawą samochodu po wypadku czy odremontowaniem spalonego domu.

Problem często pojawia się w momencie, kiedy do tych nieszczęśliwych zdarzeń faktycznie dojdzie, a ubezpieczyciel, zasłaniając się zapisami OWU, wykluczeniami, wymaganiami, opiniami rzeczoznawców i wizjami lokalnymi odmawia wypłacenia odszkodowania. Czy to oznacza, że w najtrudniejszych momentach swojego życia jesteś zdany sam na siebie? Niekoniecznie, ponieważ zawsze możesz zasięgnąć profesjonalnej pomocy prawnej.

Dokładnie zapoznaj się z OWU

OWU to najważniejszy dokument, z jakim musisz się zapoznać jeszcze na etapie zawiązywania umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Zdarza się, że Ogóle Warunki Ubezpieczenia są zawiłe, niejasne, napisane w sposób niezrozumiały. W razie jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z prawnikiem, który oceni poziom merytoryczności dokumentu i zinterpretuje dla Ciebie poszczególne przepisy, abyś wiedział dokładnie, co podpisujesz.

Wywiązuj się z umowy

Jakiekolwiek opóźnienia w opłacaniu składek czy całkowite zaniechanie płatności może prowadzić do sytuacji, w której Twoje ubezpieczenie wygaśnie. Rażące niedbalstwo wykazane przez ubezpieczyciela jest podstawą do tego, aby odrzucić Twój wniosek o odszkodowanie. Staraj się do tego nie dopuścić i ustaw np. spłatę automatyczną kolejnych rat ze swojego rachunku bankowego.

Złóż kompletny wniosek

Zdarza się, że przyczyną odrzucenia wniosku o wypłatę odszkodowania jest złożony niekompletny wniosek zawierający luki lub błędy. Tutaj nie ma miejsca na pomyłki i trzeba starannie opisać całe zajście z uwzględnieniem czasu, miejsca i okoliczności, w których doszło do zdarzenia. Bardzo często ubezpieczyciel wymaga, aby taki wniosek zawierał również dokumentację zdjęciową. W razie jakichkolwiek braków czy niejasności, towarzystwo może go odrzucić.

Domagaj się dostępu do argumentacji

Po odrzuceniu wniosku, masz prawo uzyskać pełen dostęp do argumentacji, a w razie nie zgodzenia się z nią – złożyć odwołanie. W jakiej sytuacji może dojść do odmowy wypłaty odszkodowania?

  • gdy szkoda została wyrządzona umyślnie,
  • brak dowodów na potwierdzenie zdarzenia,
  • ubezpieczony nie podał wszystkich/prawidłowych danych.

Przy składaniu odwołania w sprawach przeciwko bankom i innym instytucjom finansowym zawsze możesz poprosić o wsparcie prawnika, który pomoże Ci przygotować poprawny wniosek i wysłać go do towarzystwa ubezpieczeniowego. W przypadku niesatysfakcjonującej decyzji ubezpieczyciela zawsze przysługuje Ci prawo do sądu. Z praktyki wynika, ze zasądzane odszkodowania są wyższe od tych wypłacanych dobrowolnie przez towarzystwa ubezpieczeniowe.


Wróć do bloga