Kancelaria Adwokacka - Łukasz Pyrk

BLOG

Jak przygotować się do rozprawy rozwodowej?


Sprawa rozwodowa niewątpliwie dla żadnej ze stron nie jest sprawą łatwą. Warto też na samym wstępie podkreślić, że decyzji o rozwodzie nie powinno się podejmować szybko i bez namysłu. Jeśli jednak już do rozwodu dochodzi, koniecznie trzeba wiedzieć, jak przygotować się do sprawy rozwodowej. Poniżej zostaną przedstawione najważniejsze punkty.
Czytaj dalej


Czy adwokat może pełnić rolę obrońcy w sprawach karnych?


Postępowanie karne to jedna z tych formalności, której wolałby uniknąć każdy człowiek na ziemi. Niestety, czasem jest to nieuniknione. Nie jest wcale powiedziane, że tylko przestępcy z premedytacji stają przed sądem. Nierzadko zdarza się tak, że czynności nieumyślne także muszą zostać rozpatrzone w instytucji sprawiedliwości. Niezależnie od tego, czy przestępstwo zostało popełnione naumyślnie czy też nieświadomie, w obu przypadkach warto zaopatrzyć się w odpowiednie wsparcie i pomyśleć o wynajęciu adwokata.
Czytaj dalej


Trzy cechy dobrego adwokata


W wielu przypadkach adwokat może być dla nas najlepszym rozwiązaniem. W życiu mogą spotkać nas różne sytuacje jak rozwód, spadek, postępowanie karne czy też naruszenie zasad prawa konsumenta. W takich momentach profesjonalna kancelaria adwokacka może być jedynym praktycznym rozwiązaniem.
Czytaj dalej


Podstawowe zasady dziedziczenia. Co warto wiedzieć?


Świat prawniczy dla wielu osób jest skomplikowany i bardzo złożony. Prawidłowe w nim poruszanie się jest nie lada wyzwaniem. Dlatego też, w momencie otrzymania spadku czy podczas dziedziczenia ustawowego warto mieć przy sobie specjalistę, który doskonale zna wszystkie przepisy prawa i wie co robić, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty dla klienta.
Czytaj dalej


Kiedy warto skorzystać z pomocy adwokata?


Większość czynności, które codziennie wykonujemy, jest uregulowana jakimiś normami prawnymi. Nawet rzeczy tak pozornie błahe, jak kupowanie bułek na śniadanie albo odprowadzanie dziecka do szkoły, to w rzeczywistości zawieranie umowy na podstawie kodeksu cywilnego oraz sprawowanie opieki nad dzieckiem opisane w kodeksie rodzinnym. Zwykle nie przywiązujemy jednak większej wagi do tego, co dokładnie mówią przepisy. Taka wiedza wydaje nam się zupełnie niepotrzebna i w wielu przypadkach trudno się nie zgodzić z takim ujęciem sprawy.
Czytaj dalej


Czym jest zachowek? Jak i kiedy dochodzić go w sądzie?


Kwestie związane z dziedziczeniem są jednym z tych obszarów prawa cywilnego, z którym wcześniej czy później zetknie się większość z nas. Sprawy dziedziczenia majątku są szczegółowo uregulowane w prawie spadkowym. W przypadku, gdy osoba zmarła nie pozostawiła testamentu, jej krewni dziedziczą na mocy tzw. dziedziczenia ustawowego. Oznacza to, że w zależności od stopnia pokrewieństwa oraz tego, jak kształtuje się krąg uprawnionych do spadku, otrzymują oni zagwarantowany w przepisach udział. Pierwszeństwo w takiej sytuacji mają dzieci zmarłego oraz pozostały przy życiu małżonek. W razie, gdy małżonek albo dzieci nie dożyli otwarcia spadku, prawo do niego nabywają rodzice zmarłego oraz jego rodzeństwo. Kiedy również oni nie pozostają przy życiu w momencie śmierci spadkodawcy, kolejnymi uprawnionymi są dziadkowie zmarłego.
Czytaj dalej